نویسنده = نجفعلی غلامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی درباره عبادات

دوره 19، شماره 74- تابستان 95، زمستان 1395، صفحه 159-175

نجفعلی غلامی