کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 11
1. ادلّه‌ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی

دوره 23، بهار 99 - مسلسل 89، بهار 1399، صفحه 7-26

10.22081/psq.2020.69204

نجف لک زایی؛ عبداله نظرزاده اوغاز


2. مقایسه‌ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشه‌ی امام خمینی و سید احمد خوانساری

دوره 22، شماره 88 - زمستان98، زمستان 1398، صفحه 127-152

10.22081/psq.2020.68766

عبدالواحد کرمی‌نژاد؛ محمد جواد ارسطا


3. شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی

دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، پاییز 1398، صفحه 97-128

10.22081/psq.2020.68435

غلامرضا بهروزی لک؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ رقیه جاویدی


7. اجتهاد پویا؛ رویکرد حوزه انقلابی

دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، زمستان 1396، صفحه 73-100

10.22081/psq.2018.65396

سیدمحسن طباطبایی‎فر


8. تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، زمستان 1395، صفحه 7-34

10.22081/psq.2017.22624

رقیه جاویدی؛ غلامرضا بهروزی لک


10. عدالت در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی

دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، زمستان 1395، صفحه 7-30

10.22081/psq.2017.22739

سیدعلی قادری


11. بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی

دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، زمستان 1395، صفحه 35-58

10.22081/psq.2017.22625

مرتضی توکلی محمدی