کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 10
1. مقایسه‌ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشه‌ی امام خمینی و سید احمد خوانساری

دوره 22، شماره 88 - اسفند 98، زمستان 1398، صفحه 127-152

عبدالواحد کرمی‌نژاد؛ محمد جواد ارسطا


2. شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی

دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، پاییز 1398، صفحه 97-128

غلامرضا بهروزی لک؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ رقیه جاویدی


5. اختیارات ولی فقیه در نظر صاحب جواهر، امام خمینی و محقق خویی

دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، پاییز 1397، صفحه 77-98

سید سعید امامی


6. اجتهاد پویا؛ رویکرد حوزه انقلابی

دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، زمستان 1396، صفحه 73-100

سیدمحسن طباطبایی‎فر


7. بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی

دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، زمستان 1395، صفحه 35-58

مرتضی توکلی محمدی


8. عدالت در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی

دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، زمستان 1395، صفحه 7-30

سیدعلی قادری


9. هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر

دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، زمستان 1395، صفحه 85-102

علیرضا زمزم


10. تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، زمستان 1395، صفحه 7-34

رقیه جاویدی؛ غلامرضا بهروزی لک