کلیدواژه‌ها = شهریاری
تعداد مقالات: 1
1. تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران، با تأکید بر نخستین متون ایرانی

دوره 16، شماره 61 - بهار 92، بهار 1392، صفحه 39-67

محمودرضا محمودیزاده دهبارزی