فرهنگ اسلامى و فرهنگ صلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه لبنان و پژوهشگر اندیشه‌هاى اسلامى معاصر

2 دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسى ارشد علوم سیاسى از دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

در این مقاله ضمن اشاره اجمالى به رویکردهاى همگرایانه و آشتى‌جویانه در اوایل قرن بیستم در جهان اسلام به تفصیل زمینه‌هاى شکل‌گیرى و تداوم جریان واگرایى و صلح ستیز بررسى شده و نویسنده نتیجه گرفته است که بحران پدید آمده در جهان اسلام ناشى از بحران در آگاهى اسلامى است و نه فرهنگ و نصوص اسلامى؛ و در نتیجه نمى‌توان اسلام را صلح ستیز دانست. مشکل واگرایى و عزلت گزینى از سویى مشکل نخبگان مسلمان است که با ذهنیتى منفى از واقعیات و روندهاى جهانى پیرامون خود به سراغ متون و نمادهاى مقدس مى‌روند و از سوى دیگر مشکل نظام سلطه است که مسلمانان را در نظم جهانى مشارکت نمى‌دهد و یا این که مسلمانان خود در آن فعالانه مشارکت نمى‌کنند و بلکه خود را هدف آن مى‌بینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic culture and peace culture: divergent approaches

نویسندگان [English]

  • Rezwan al-Seyyed 1
  • Majid Moradi 2
1 Lebanon University Professor and Contemporary Islamic Thought Researcher
2 M.A. in Political Science Bagher al-Olum
چکیده [English]

Briefly referring to the convergent and peaceful approaches in the early 20th century in the Islamic world, the paper elaborates on the grounds of the formation and continuation of the divergent and antagonistic trends. The writer concludes that the resultant crisis in the Islamic world arises from the crisis in the Islamic awareness, not from the Islamic culture and texts. Consequently, Islam cannot be considered as an anti-peace religion. The problem of divergence and seclusion is, on the one hand, the problem of Muslim elites, who distance from the surrounding realities, with a negative mind, and approach sacred texts and symbols, and, on the other hand, the problem of dominating regimes which do permit Muslims to cooperate in the world order. Muslims themselves probably do not actively participate in the world order and even see themselves as the target of the world order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic culture
  • peace culture
  • convergent approaches
  • divergent approach