روشن فکران دینی و عرفی شدن در سپهر دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

آن­چه در این نوشتار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، ارتباط میان جریان رایج روشن­فکری دینی و عرفی شدن سپهر دین است. این پرسش مطرح است که آیا جریان رایج روشن­فکر دینی در راستای عرفی شدن دین ایفای نقش نموده است یا خیر؟ پاسخ این پرسش مثبت است. برای اثبات پیوند میان جریان روشن­فکر دینی و عرفی شدن دین، پس از طرح موضوع بحث در آغاز به مفهوم عرفی شدن و سطوح آن و سپس به مباحثی که به فهم ارتباط میان جریان روشن­فکر دینی و عرفی شدن کمک می نماید، پرداخته شده است. این مباحث عبارت­اند از: مفهوم روشن­فکر دینی، عوامل و زمینه های تاریخی شکل گیری روشن­فکر دینی، ویژگیها و دستورالعمل­های آن، قرائت های روشن­فکران دینی از دین و مکانیسم های عرفی سازی.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious intellectuals and conventionalization of religion

نویسنده [English]

  • Amanollah Fassihi
Imam Khomeini Institute
چکیده [English]

This paper evaluates the relationship between contemporary religious intellectual trends and the conventionalization of religion. The question is whether the contemporary religious intellectual trend had any role in the conventionalization of religion or not. The answer is positive. To prove the relationship between religious intellectualism and the conventionalization of religion, the paper first concentrates on the concept of conventionalization and topics which help understanding the relationship. The topics are the meaning of religious intellectual, the historical factors and grounds of the formation of religious intellectualism, its characteristics and instructions, religious intellectuals’ reading of religion, and the mechanisms of conventionalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • conventionalization
  • intellectual
  • religious intellectual