جهانی شدن و همگرایی کشورهای اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

مطالعه تحولات بین­المللی در عصر فراصنعت و فرا اطلاعات بدون توجه به فرایندهای «جهانی شدن» و یا «جهانی­سازی» امکان­پذیر نیست. جهانی شدن، موجب نفوذپذیری مرزها، تحول در هویت­های ملی و افزایش روابط فراملی، منطقه­ای و جهانی گردیده است. کشورهای اسلامی در وضعیت جدید با انواع چالش­ها، محدودیت­ها و فرصت­های فزاینده­ای مواجه شده­اند و اتخاذ هر گونه راهبرد و سیاستی می­تواند نقش تعیین­کننده­ای در تاریخ سرنوشت­ساز آنها به همراه آورد. این کشورها در مواجهه با جهانی شدن، نیازمند افزایش تعاملات درون منطقه­ای و تنظیم روابط خود با قدرت­های بزرگ مداخله­گر در مناطق اسلامی هستند. دست­یابی به این هدف در گرو افزایش سطح قدرت در سطح منطقه­ای و جهانی است و به نظر می­رسد به کارگیری دیپلماسی رسمی، عمومی و فرهنگی می­تواند سازوکار مؤثری در تحقق بخشیدن به آن باشد؛ چرا که تصویرسازی مثبت از طریق دیپلماسی همه جانبه و به صورت هم­آهنگ می­تواند گام مؤثری در ایجاد ایستارهای همکاری­جویانه، همگرایی منطقه­ای و حفظ کشورهای اسلامی در تعامل با جهانی شدن و قدرت­های بزرگ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and the conversionism of the Islamic countries

نویسنده [English]

  • Mohammad Sotoodeh
Political Science Department Baqir al-Olum University
چکیده [English]

A study of international developments in this postindustrial
and post-informational era is impossible without
paying attention to globalization. Globalization has led to
the permeability of borders, changes in national identity,
and increase in transnational, local, and global relationships.
Islamic countries have encountered with various types of
challenges, limitations, and opportunities in this new
situation in which adopting any policy or strategy may have
a decisive impact on their history. In this globalizing age,
they need to increase their local interactions and to regulate
their relationships with the superpowers interfering in
Islamic countries. Attaining this goal depends on increasing
their power level in the area and the world. And, it seems
that adopting an official, public, and cultural policy can be
an effective strategy to actualize it because creating a
positive image through harmonious all-out diplomacy can
be an effective step forward to create a cooperative attitude
and local conversionism, and to protect Islamic countries in
their interaction with globalization and big powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Islamic Countries
  • modern localization
  • conversionism
  • Diplomacy
  • image-making