مؤلفه‌های دینی و ملی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

آموزه‌های مذهبی و دینی همراه با مولفه‌های اصیل فرهنگ ملی؛ دو عامل مهمِ هویت‌بخش و وحدت‌آفرین در جامعه اسلامی ایران به شمار می‌آیند. همگرایی این دو عامل کانون نیرومندی را برای تولید قدرت نرم در فرهنگ سیاسی شیعه حاکم بر این کشور به وجود خواهد آورد از این رو مولفه‌های قدرت نرم جامعه اسلامی ایران را باید در جاذبه‌های هویت‌بخش فرهنگ اسلامی-ایرانی جستجو کرد. این فرهنگ که مولفه‌ها و نمادهای مذهبی و ملی را در خود جای داده است، به عنوان الگوی مطلوب و ایده‌آل برای تقویت قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران قابل ارائه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Religious and National Components of Soft Power of Iran Islamic Republic System

نویسنده [English]

  • Mohammad Malekzadeh
Assistant professor of Islamic culture and thought institution
چکیده [English]

The religious and national instructions along with the noble elements of national culture are considered as the two significant components bearing identity and unity in the Islamic society of Iran. The convergence of these two elements will provide a powerful center towards the production of soft power in the political culture of Shi’ah dominant on this country. In this regard, the elements of soft power of Islamic society of Iran should be searched in the attractions of identity bearing of Islamic-Iranian culture. This culture including the religious and national elements and symbols is presentable as the favorite and ideal pattern towards strengthening the soft power of Islamic republic of Iran’s system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious instructions
  • Islamic Republic
  • soft power
  • national symbols
  • Convergence