عوامل سیاست‌زدگی در میان حوزویان و راه‌های برون‌رفت از آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

سیاست­زدگی یکی از مباحثی است که در کنار بحث انقلابی­گری و ورود به عرصۀ سیاست مطرح می­شود و با توجه به جایگاه والای حوزه­های علمیه، بررسی پیامدهای منفی و چالش­برانگیز این امر، اهمیتی دوچندان دارد. سیاست­زدگی به همراه خود، جانبداری از یک باور و نگرۀ سیاسی به‌طورمطلق و تحلیل­های یک­سویه را در پی دارد؛ درحالیکه این اندیشه ممکن است درست یا نادرست، و روشمند یا ناروشمند باشد. چنین است که نگاهی افراطی یا تفریطی بر اندیشه و سیاست­ورزی جامعۀ هدف حاکم می­شود و می­تواند فضایی آشفته و آسیبزننده را برای فرد و جامعه به همراه آورد. پرسش اصلی در این نوشته بر گرد عوامل سیاست­زدگی در میان حوزویان و راهکارهای برون­رفت از آن شکل گرفته و در پاسخ، این فرضیه ارائه شده است که با توجه به اموری چون دگرگونی و انعطاف، جانبداری، قدرت­خواهی و خواهش مشارکت در سیاست، هرچند با توجه به روحیۀ علم و پرهیزکاری در میان حوزویان، سیاست­زدگی کمتر جای جولان می­یابد، در برخی مواقع و در میان تعدادی از آنان و بهویژه طلاب جوان می­توان عوامل سیاست­زدگی را در اموری چون تحلیل­های تقلیدی، خودحق­پنداری و انحصارطلبی، تحلیل­ و رفتارهای افراطی و تفریطی، و فعالیت­های خلاف شرع و قانون پی­جویی کرد و با روشهایی چون آگاهیبخشی علمی، گسترش سعۀ صدر و شکیبایی، تقویت روحیۀ اجتهاد و آزاداندیشی، و تقویت اعتدال و عقلانیت به برون­رفت آنان از سیاست­زدگی امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Elements of Being Impressed By Politics among Howzeh Clergymen and the Ways of Getting Free From It

نویسنده [English]

  • Seyed Kazem Seyed Baqeri
Assistant professor in department of politics, Islamic thought and culture research center
چکیده [English]

Being impressed by politics is one of the issues stated along with the issue of revolutionariness and involvement in the domain of politics and considering the grand position of seminary schools, the investigation of its negative and challenging consequences is of double importance.
Being impressed by politics brings along the absolute partiality for a belief and political writing and unilateral analyses while this thought can be true or false, systematic or not. Accordingly, it is dominated an extremist view on theorizing and policy making of the target community and it leads to an atmosphere chaotic and deleterious for the person and society. The main question of this article is concerning the clergymen being impressed by politics and the strategies to get free from it and it has been presented this hypothesis that, thanks to the issues like change and flexibility, partiality, seeking for power and yearning for cooperation in politics, in spite of the spirit of science and piousness among clergymen, it is not the place of being impressed by politics. Nevertheless, it can be investigated the elements of this issue among some young clergymen in the matters like imitative analyses, belief in righteousness of oneself, monopolization, extremistbehaviors, as well as the actions against the religion and law. However, they can get from of being impressed by politics through giving the scientific awareness, increase of patience, strengthening the spirit of Ejtehad, liberal thinking, moderation and rationality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Being impressed by politics
  • clergymen
  • ways of getting free
  • monopolization
  • tolerance
  • liberal thinking