تبیین رفتار رأی‏دهی مردم تهران در انتخابات‌های اخیر (با تأکید بر انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون انتخابات در جوامع مختلف، تبیین رفتار رأی‏دهی یکی از وجوه اساسی جامعه‏‏شناسی سیاسی است. در این راستا، مقاله حاضر درصدد تبیین رفتار رأی‏دهی مردم تهران در انتخابات‏های اخیر، به‏ویژه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در دو بعد میزان مشارکت و جهت آن است. در بعد میزان مشارکت سؤال اصلی، چرایی مشارکت 52 درصدی مردم و در بعد جهت، سؤال، چرایی رأی‏آوری فهرست انتخاباتی اصلاح‏طلبان است. مقاله می‏کوشد با بهره‏گیری از رهیافت جامعه‏شناسانه، فراتحلیل داده‏های موجود و مشاهدات میدانیِ نگارنده به سؤالات فوق پاسخ گوید. در بعد میزان مشارکت، بر عامل افزایش احساس اثرگذاری اقشار طبقه متوسط رو به بالا و بالای تهران تأکید شده است. در بعد جهت مشارکت نیز اعتقاد بر این است که اصلاح‏طلبان توانستند در انتخابات تهران پیروز شوند، تنها به این دلیل که توانستند پایگاه و اقشار اجتماعی متمایل به خود را بسیج کنند و پای صندوق رأی آورند. رأیِ لیستی و هماهنگ این اقشار سبب رقم‌خوردن نتایج انتخابات تهران گردید. از دید نگارنده، این رفتار (فرایند بسیج و رأیِ لیستی) نه یک رفتار سلبی، اعتراضی و کنشی یک‏سویه، که کنشی ایجابی و دوسویه است و در صورت مهیا بودن شرایط و بسترها، دوباره تکرارپذیر خواهد بود. تکرار نتایج انتخابات در سال 1396 مؤید این نکته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarification of Voting Behavior in Tehran Related to the Recent Election (with the Emphasis on the Tenth Election of Islamic Consultative Assembly)

نویسنده [English]

  • Rasoul Zareazadeh Abarghoui
Ph. D Candidate of Politics, Shahid Beheshti University and the Researcher in Imam Hossein University
چکیده [English]

Considering the great importance of election in different communities, the clarification of voting behavior is considered as one the fundamental aspects of political sociology. In this regard, the present article is to clarify the voting behavior of people in Tehran for the recent election particularly the tenth election of Islamic consultative assembly in terms of the amount of cooperation and its direction. Regarding the amount of cooperation, the main question is the reason of 52 percent cooperation of people and in regard with the direction; the question is cause of reformists winning the election. The article is to answer the aforementioned questions by taking advantage of the sociological strategy, over analysis of present data, as well as observations. In terms of the amount of cooperation, it has been emphasized on the considerable effectiveness of people belonging to higher than the middle class as well as the upper class in Tehran. In terms of direction of cooperation, it is believed that the reformists could succeed in the election of Tehran, because they could mobilize the social classes as their fans and encourage to vote in favor of them. The harmonious voting of these classes led to the cancellation of results of Tehran election. In view of the author, this behavior (mobilizing process and list based vote) is not a unilateral, privative, protesting and acting behavior but a bilateral and affirmative action and in case of providing the conditions and grounds, it will repeat. The repetition of election results in 1396 confirms this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • voting behavior
  • sociological strategy
  • process of mobilizing
  • new upper middle class
  • reformists