«کاربست‌های سیاسی» نهضت علمی دوره‌ی صدر اسلام براساس روش «چرخه‌ی مدیریت دانش »

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

2 دانشیار، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه باقر العلوم(ع). قم. ایران

10.22081/psq.2020.57683.2392

چکیده

چکیده
موضوع این تحقیق، بازخوانی تجربه‌ی نهضت مبارزاتی امامین صادقین(ع) و پیامدهای آن در شکوفایی تمدنی دوره‌ی صدر اسلام است. با توجه به اشتهار عملکرد این دو امام همام به راه‌اندازی نهضت علمی، وجوه سیاسی این اقدام و نقش آن در تغییرات حکمرانی و تاسیس تمدن اسلامی پوشیده مانده است. سوال اصلی ما این است که چه رابطه‌ای میان شکوفایی سیاسی و اجتماعی این مرحله‌ی تاریخی، با نهضت علمی امامین صادقین(ع) وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، با استفاده از چارچوب نظری «چرخه‌ی مدیریت دانش»، ابعاد علمی و فرهنگی و سیاسی این نهضت را بررسی کرده و با احصای شاخص‌های هر کدام از ابعاد یادشده، نحوه‌ی «تولید» و «توزیع» و «به‌کارگیری» دانش استخراج‌شده در این دوره‌ی تاریخی و تعیین مختصات نظام حکمرانی شیعی را توضیح خواهیم داد. نتایج این تحقیق را می‌توان در بازتولید این الگو و به‌کارگیری آن در توسعه‌ی سیاسی و نوسازی اجتماعی مورد تامل قرار داد.
واژگان کلیدی: نهضت علمی اسلامی، حکمرانی اسلامی، دوره‌ی صدر اسلام، امامین صادقین علیهما‌السلام، چرخه‌ی مدیریت دانش. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comming soon

نویسندگان [English]

  • davood radmand 1
  • Mohsen Khandan(Alviri) 2
1 PhD Student of Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
2 Faculty of Baqir al-Olum University
چکیده [English]

Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon Cooming soon

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooming soon
  • comming soon