نیروهای پیشران کلیدی موثر بر وضعیت آینده شیعیان اندونزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

10.22081/psq.2020.55975.2322

چکیده

مساله‌ی پژوهش حاضر شناخت نیروهای پیشران کلیدی در ارتقای وضعیت شیعیان اندونزی است. آینده‌پژوهی جایگاه شیعیان در تحولات آتی به‌دلیل موقعیت راهبردی این کشور در آسیا-پاسیفیک، این مطالعه را حائز اهمیت کرده است. ارتقای وضعیت شیعیان اندونزی، نیازمند شناسایی و تعامل صحیح با نیروهای کلیدی دخیل در آینده‌ی اندونزی است.‌ پیشران‌های شناسایی‌شده را به دودسته‌ی «نیروهای محیطی» و «اقدامات نهادی» می‌توان طبقه‌بندی کرد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که «استراتژی پذیرش» از سوی نیروهای سیاسی، «استراتژی پذیرش و مهار» در میان نیروهای مذهبی و «استراتژی انکار شیعیان» توسط نیروهای فرامنطقه‌ای در مواجه با شیعیان اندونزی اتخاذ شده است. پیشنهاد ما به شیعیان اندونزی برای مواجهه با سناریوهای رقبا، طراحی «سناریوی رشد و ارتقا» است؛ بدین‌منظور ازیک‌سو باید راهبرد «همگرایی استراتژیک» با نیروهای سیاسی را در پیش گرفت و به ائتلاف‌سازی با نهادهای اهل‌سنت پرداخت؛ ازسوی‌دیگر نیز باید در قبال افراط‌گرایان سعودی راهبرد «تهاجمی» را اتخاذ کرد. داده‌های این پژوهش توصیفی-تحلیلی، از طریق بررسی اسنادی و مطالعات کتاب‌خانه‌ای گردآوری شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Propulsion Forces Affecting the Future of Indonesia's Shiite Community

نویسندگان [English]

  • mahdi abbasi 1
  • . . 2
  • mohammad sotudeh 3
1 PhD Student of Political Sciene, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
2 .
3 Associate Professor, Faculty of Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
چکیده [English]

The task of the present study is to identify the key driving forces in improving the situation of Indonesian Shiites. The future research of the position of Shiites in future developments due to the strategic position of this country in Asia-Pacific has made this study important. Improving the situation of Indonesian Shiites requires proper identification and interaction with key forces involved in Indonesia's future. Recognized prophecies can be categorized as "environmental forces" and "institutional measures." The findings show that the "acceptance strategy" has been adopted by political forces, the "acceptance and containment strategy" among religious forces, and the "Shiite denial strategy" by trans-regional forces in the face of Indonesian Shiites. Our suggestion to Indonesian Shiites to face competing scenarios is to design a "growth and promotion scenario"; In this regard, it is necessary to adopt a strategy of "strategic convergence" with the political forces and to form a coalition with the Sunni institutions; On the other hand, the "aggressive" strategy must be adopted against the Saudi extremists. The data in this descriptive-analytical study were collected through documentary research and library studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indonesian Shiites
  • Shiite futures research
  • Indonesian Shiite scenarios
  • Indonesian Shiite prospects