خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، اندیشه سیاسی در اسلام، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه علوم و اندیشه سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22081/psq.2021.69813

چکیده

هدف از این پژوهش، خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای است. دراین‌راستا با روش توصیفی-تحلیلی و الگوی نظری آلموند و وربا، بیانات و آرای فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای در سه ساحت: «شناخت»، «هویت» و «سنجش»، مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرهنگ سیاسی مطلوب در اندیشه‌ی ایشان تبیین و ترسیم شده است. نتایج نشان می‌دهند که در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای، فرهنگ سیاسی تحت‌تاثیر جهان‌بینی توحیدی و انسان‌شناسی اسلامی، با تشکیل عناصری هم‌چون: آزادی، عقلانیت و نظارت، الگوی فرهنگ سیاسی کرامت‌محور، بازتولید شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading political culture from Ayatollah Khamenei’s opinion

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Abdolahnasab 1
 • Mansour Mirahmadi 2
1 Master student, Political Thought in Islam, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Political Sciences and Thought
چکیده [English]

The purpose of this study is to read the political culture from Ayatollah Khamenei’s opinion. In this regard, with the descriptive-analytical method and theoretical model of Almond and Verba, Ayatollah Khamenei's cultural statements and views in three areas: "cognition", "identity" and "assessment" are examined and then the desired political culture in his thought is explained and delineated. The results show that in Ayatollah Khamenei's thought, political culture under the influence of monotheistic worldview and Islamic anthropology has been reproduced by forming elements such as freedom, rationality and supervision, and the model of dignity-oriented political culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Culture
 • Monotheistic Worldview
 • Dignity
 • Ayatollah Khamenei
 • Anthropology

عنوان مقاله [العربیة]

قراءة فی الثقافة السیاسیة من منظور آیة الله الخامنائی

چکیده [العربیة]

هدف البحث الراهن هو القیام بقراءة فی الثقافة السیاسیة من منظور آیة الله الخامنائی. وفی هذا السیاق وعبر المنهج الوصفی والتحلیلی ونموذج ألموند وفیربا النظری، تمّ استعراض الخطابات والآراء الثقافیة لآیة الله الخامنائی فی ثلاثة مجالات هی: "المعرفة" و "الهویة" و "التقدیر"، وبعد ذلک تمّ بیان وتفسیر الثقافة السیاسیة المنشودة من منظور سماحته. کشفت النتائج عن أنّ الثقافة السیاسیة من منظور آیة الله الخامنائی قد أُعید إنتاجها تأثّراً بالرؤیة التوحیدیة والإنسانیة الإسلامیة، وذلک عبر صیاغة مکوّنات مثل: الحرّیة، والعقلانیة والإشراف، ونموذج الثقافة السیاسیة المرتکزة على الکرامة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الثقافة السیاسیة
 • الرؤیة التوحیدیة
 • الکرامة
 • آیة الله الخامنائی
 • الإنسانیة