آزادى انسان از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى پژوهشکده علوم انسانى و اجتماعى جهاد دانشگاهى

چکیده

مقاله حاضر به تبیین دیدگاه قرآن درباره اراده و اختیار و آزادى
انسان مى‏پردازد و موضوعات «انسانِ‏آزاد، محور خلقت»، «احترام به
آزادى انسان مهم‏ترین مبناى عمل پیامبر
صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله براى دعوت به اسلام»،
«آزادى سیاسى، اساس تشکیل جامعه سیاسى» و... را بررسى مى‏کند.
در این جا با بهره ‏گیرى از آیات قرآن و دیدگاه‏هاى دانشمندان اسلامى،
این نکات مطالعه شده که وابستگى ‏هاى روحى انسان، عامل تحدید
آزادى انسان است، ولى انسان با اختیار و آزادى امانت الهى را پذیرفته
است، زیرا اراده انسان در ارتباط با آزادى و اختیار معنا پیدا مى‏کند و
در این راستا به مبناى عمل پیامبر اسلام صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله استناد شده است.

عنوان مقاله [English]

HUMAN FREEDOM FROM THE VIEWPOINT OF THE QURAN

نویسنده [English]

  • Ali-Akbar Alikhani
چکیده [English]

The present article studies the Quran's view on free will and
freedom. Some related issues discussed here are: (1) Human
freedom is the basis of the creation; (2) Respecting human
freedom is the basis of the prophet's invitation of the people to
Islam; (3) Political freedom is the foundation of forming political
societies, and so on. With reference to the Quranic verses and
Moslem scholars' views it is concluded that human spiritual
dependencies limit his/her freedom, but man has accepted the
divine responsibility on his own free will, becomes meaningful
only in relation to freedom.