امت واحده از همگرایى تا واگرایى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‏آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر علوم قرآنى

چکیده

در این مقاله نگرش قرآن به همگرایى و وحدت میان انسان‏ها و
عوامل بر هم زننده آن مورد بررسى قرار گرفته است. از دیدگاه قرآن،
انسان‏ها در آفرینش از یک گوهرند و وحدت دارند، یعنى همه از
حضرت آدم به وجود آمدند، لیکن به سبب امتحان بشر و ظهور
استعدادها و ظرفیت‏هاى او و نیز حسد و دنیاطلبى، فرقه‏گرایى، تفرقه
افکنى‏هاى دشمنان و بدخواهان، القائات شیطانى، مسخره کردن متقابل
افراد و گروه‏ها، دادن لقب‏هاى زشت به یکدیگر و سوء ظن به یکدیگر،
این وحدت فرو پاشیده است. قرآن کریم براى تحقق دوباره امت
واحد، این مؤلفه‏ها را پیشنهاد مى‏دهد: اخوت بین مسلمانان، مودت
مسلمانان، الفت بین مسلمانان، رحمت مسلمانان در قبال همدیگر،
رأفت بین مسلمانان، عفو، فضل، صفح، اصلاح، تعارف، احترام به
سایر ادیان و پیامبران الهى و ردّ انحصارطلبى گروهى خاص در مورد
خداوند.

عنوان مقاله [English]

THE UNITED UMMAH: FROM CONVERGENCE TO DIVEGENCE

نویسنده [English]

  • Nématollah Peyghan
چکیده [English]

This article studies the Quranic view on the unity among
human beings and the causes which destroy the unity. According
to the Quran human beings are created from the same essence ,
all being created from Adam and Eve , but such sameness and
unity disappeared because of different reasons. To re-unite the
ummah the Quran suggests brotherhood and kindness among
Moslems, and respet to other religions.