امکان یا عدم امکان کشف احکام سیاسى از قرآن در نگاه فقها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعمق و ژرف‏نگرى در متون و کتب آسمانى به منظور دستیابى به
قوانین زمینى از دیر باز مناقشات فکرى متعارضى را بر انگیخته است.
این مناقشه در اسلام بین عقلگرایان و نقلگرایان رخ نموده است.
گروهى (نقلگرایان) مدعى‏اند توجه و خطاب قرآن صرفا متوجه
پیامبر
صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله و ائمه اطهار علیهم ‏السلام است، از این رو عقول غیرمعصوم، توان
استنباط احکام از قرآن را ندارند.
از سوى دیگر گروهى (عقلگرایان) معتقدند قرآن براى راهنمایى
بشر نازل شده است، از این رو فقها و متخصصان قادرند احکام فردى
و اجتماعى را از آن استنباط کنند.

عنوان مقاله [English]

POSSIBILITY OR IMPOSSIBILITY OF INFERRING POLITICAL PRECEPTS FROM THE QURAN

چکیده [English]

Contemplation in devine books to obtain earthly rules and
regulations has given rise to contradictory controversies. In Islam
there is a disagreement between the traditionists and the
rationalists. The traditionists claim that the Quran is addressed

only to the prophet and the Imams, who are innocent. Therefore,
common people do not have the ability to infer precepts from the
Quran, being liable to commit sins. On the other hand, rationalists
believe that the Quran has been sent to guide mankind, so
jurisprudents are able to infer individual and social precepts from
the Holy Quran.