کلیدواژه‌ها = جهاد
تعداد مقالات: 5
1. بازخوانی هویت دولت اسلامی در عراق و شام (داعش): فهم زمینه های فکری و سیاسی ـ اجتماعی

دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، زمستان 1393، صفحه 75-108

علی اشرف نظری؛ عبدالعظیم السیمری


2. بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری - وهابی دولت اسلامی عراق و شام (داعش)

دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 133-154

مهدی بخشی شیخ احمد؛ بهنام بهاری؛ پیمان وهاب پور


3. جنگ و صلح از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، تابستان 1385، صفحه 51-74

کاظم قاضى‌زاده


4. جنگ و صلح در احادیث

دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، تابستان 1385، صفحه 75-110

ابوالفضل سلطان محمدى


5. جهاد؛ از ابن تیمیه تا بن لادن

دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، تابستان 1385، صفحه 169-194

مهدى بخشى شیخ احمد