نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، علی تأملی در چگونگی تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت‌های سیاسی (با تأکید بر دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 60-57 ) [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 7-36]

ا

 • احمدی، محمدهادی حکومت‌داری در اندیشه سیاسی سعید نورسی و تأثیر آن بر اسلام‌گرایی معاصر ترکیه [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 125-148]
 • اسفندیار، رجبعلی نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 53-74]
 • امینی، پرویز الگویی (پیشنهادی) برای تبیین نظریه مردم‏سالاری دینی آیت‏الله خامنه‏ای [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 55-74]

ب

 • بیدالله خانی، آرش برندینگ ملی دین و جمهوری اسلامی ایران؛ گفتمان اعتماد به نفس داخلی و مدیریت شهرت بین‏المللی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 103-132]
 • بهروزی لک، غلامرضا تأملی در چگونگی تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت‌های سیاسی (با تأکید بر دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 60-57 ) [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 7-36]

پ

 • پرندوش، پوریا تلاش‌های اخوان المسلمین مصر پس از کودتا؛ از گسست درونی تا انشعاب احتمالی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 153-178]
 • پیروزمند، علیرضا انقلابی‌گری، هویت‌ساز حوزه و روحانیت‌ [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 7-24]
 • پورحسن، ناصر تکوین عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 75-102]

ج

 • جوادی، محسن جان استوارت میل و یگانه اصل محدودکنندۀ آزادی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 109-130]

ح

 • حاتمی، عباس تحلیل نقش عوامل معنایی و هویتی در شکل‌گیری و گسترش جریان سلفی‌گری در کشور‌های سوریه و عراق [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 153-180]
 • حسینی‏زاده، سید محمدعلی جنگ یمن و القاعده‌‎ شبه‏جزیره (2015-2016) [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 129-149]
 • حسینی سورکی، سید محمد جان استوارت میل و یگانه اصل محدودکنندۀ آزادی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 109-130]

خ

 • خرمشاد، محمدباقر الگویی (پیشنهادی) برای تبیین نظریه مردم‏سالاری دینی آیت‏الله خامنه‏ای [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 55-74]

ز

 • زارع زاده ابرقویی، رسول تبیین رفتار رأی‏دهی مردم تهران در انتخابات‌های اخیر (با تأکید بر انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی) [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 149-176]

س

 • ستوده، محمد راهبردهای استفاده از فرصت‌ها، کنترل و کاهش تهدیدهای سیاسی جهان اسلام از منظر آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 7-28]
 • سیدباقری، سید کاظم عوامل سیاست‌زدگی در میان حوزویان و راه‌های برون‌رفت از آن [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 25-48]

ش

 • شجاعی، هادی مدارای سیاسی در چارچوب‌های کلان فلسفه سیاسی اسلامی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 29-52]

ط

ع

 • عبداله، عبدالمطلب تأثیر مؤلفه‌های مذهبی بر رفتار رأی‏دهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 31-54]
 • عربیان، حسین تحلیل ناکامی قرائت حزب عدالت و توسعه در الگو شدن برای جهان اسلام [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 133-152]
 • علی حسینی، علی تحلیل ناکامی قرائت حزب عدالت و توسعه در الگو شدن برای جهان اسلام [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 133-152]

غ

ف

 • فراتی، عبدالوهاب ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 99-127]
 • فراتی، عبدالوهاب اقتدار مدنی روحانیت و چالش‏های نوین آن [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 49-72]
 • فرهادی، زینب جنگ یمن و القاعده‌‎ شبه‏جزیره (2015-2016) [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 129-149]

ق

ک

 • کهرازه، یاسر برندینگ ملی دین و جمهوری اسلامی ایران؛ گفتمان اعتماد به نفس داخلی و مدیریت شهرت بین‏المللی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 103-132]
 • کیوان حسینی، سید اصغر جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 65-87]

ل

 • لک زایی، نجف نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 53-74]

م

 • محمدی کیا، طیبه جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 65-87]
 • میراحمدی، منصور جریان‌های فکری سیاسی اسلامی عراق پس از 2003 [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 75-98]
 • میر احمدی، منصور مبانی فکری سیاست‌نامه‌نویسی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 37-64]
 • میر احمدی، منصور حکومت‌داری در اندیشه سیاسی سعید نورسی و تأثیر آن بر اسلام‌گرایی معاصر ترکیه [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 125-148]
 • مرادی طادی، محمدرضا مبانی فکری سیاست‌نامه‌نویسی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 37-64]
 • مرزه، محمد حسین جریان‌های فکری سیاسی اسلامی عراق پس از 2003 [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 75-98]
 • مسعودنیا، حسین تحلیل نقش عوامل معنایی و هویتی در شکل‌گیری و گسترش جریان سلفی‌گری در کشور‌های سوریه و عراق [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 153-180]
 • ملکی، علی نظریه انتقادی؛ الگویی برای تعامل دین و دولت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 131-152]

ن

 • نباتیان، محمد اسماعیل شبکه ولاء؛ طرحی از الگوی جامعه قرآنی از منظر آیت‌الله محمدمهدی آصفی [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 1-29]
 • نباتیان، محمد اسماعیل حوزه انقلابی و صدور فرهنگ انقلاب اسلامی [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 101-124]
 • نصر اصفهانی، محسن تحلیل نقش عوامل معنایی و هویتی در شکل‌گیری و گسترش جریان سلفی‌گری در کشور‌های سوریه و عراق [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 153-180]
 • نوری گلجائی، عبدالله راهبردهای استفاده از فرصت‌ها، کنترل و کاهش تهدیدهای سیاسی جهان اسلام از منظر آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 7-28]

ی

 • یوسفی راد، مرتضی نظریه حق استاد مرتضی مطهری و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 151-167]