نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم نژاد، محمدرضا سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع‏نگر [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 119-144]
 • ایزدهی، سیدسجاد مشارکت سیاسی در نظم‌های غیرمردم‏سالار (نظم ولایت، خلافت و سلطنت) [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 7-30]
 • اسماعیلی، محمد مهدی اندیشه‌ی سیاسی ابن‌طفیل [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 39-60]
 • امامی، سید سعید اختیارات ولی فقیه در نظر صاحب جواهر، امام خمینی و محقق خویی [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 77-98]

ب

 • باقری دولت آبادی، علی کنش سیاسی آیت‌الله خویی با حزب بعث در عراق [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 127-151]
 • بدرابادی، همت بررسی ابعاد بی‌ثباتی سیاسی در عراق جدید؛ نقش تقابل گروه‌های خصوصی و عمومی در خشونت‌های قومی- مذهبی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 63-92]
 • بیننده، عبدالله کارکرد رهیافت انسان‌شناسی در فهم اندیشه‌ی سیاسی متفکران مسلمان؛ مورد مطالعاتی: شیخ شهاب‌الدین سهروردی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 119-142]

پ

 • پیرمرادیان، مصطفی سنخ‌شناسی خلافت‌اندیشی اسلام معاصر: بررسی تطبیقی آرای رشید رضا، حسن البنا و علی عبدالرازق [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 169-194]

ج

 • جاویدی، رقیه نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 145-166]
 • جعفری کافی آباد، صابر از هنجار فرهنگی تا قانون (نزاع جریان‌های سیاسی بر سر مبانی هنجاری و جایگاه قانون در دوران مشروطه) [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 85-118]

ح

 • حیدرپور، ماشااله اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 143-168]

خ

 • خالقی، علی گفتمان مصلحت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 33-58]
 • خسروی، احمد همه‌پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه‌ی قانون‌گذاری [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 7-38]
 • خلیلی، محمد جواد کنش سیاسی آیت‌الله خویی با حزب بعث در عراق [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 127-151]
 • خوانین زاده، محمد حسین سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع‏نگر [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 119-144]

س

 • ستوده، محمد بررسی ابعاد بی‌ثباتی سیاسی در عراق جدید؛ نقش تقابل گروه‌های خصوصی و عمومی در خشونت‌های قومی- مذهبی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 63-92]
 • سیدباقری، سید کاظم حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 7-32]

ش

 • شیخ حسینی، مختار محرومیت‌های سیاسی- اجتماعی؛ بستر جامعه‌شناختی افراط‌گرایی معاصر [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 133-156]
 • شیرخانی، علی نصیحت در فقه سیاسی شیعه [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 83-106]
 • شفیعی، محمود گفتمان مصلحت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 33-58]

ع

 • عامری، زهرا همه‌پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه‌ی قانون‌گذاری [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 7-38]
 • عباسی، مهناز گفتمان‌های خدا – خلیفگی و خدا- پادشاهی در نصیحة الملوک امام محمد غزالی [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 107-132]
 • عباسی فیروزجاه، میثم اندیشه‌ی سیاسی ابن‌طفیل [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 39-60]
 • عبدی پور فرد، حسن سنخ‌شناسی خلافت‌اندیشی اسلام معاصر: بررسی تطبیقی آرای رشید رضا، حسن البنا و علی عبدالرازق [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 169-194]
 • عبدخدایی، بشری آسیب‌شناسی عرصه‌های تزاحم در مسائل فقه سیاسی [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 61-82]
 • عبدخدایی، مجتبی واکاوی تأثیر تمدن بر سیاست خارجی [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 59-84]
 • عسکری صدر، اکبر علل شکست اخوان ‌المسلمین مصر پس از سرنگونی مبارک [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 99-126]
 • علی حسینی، علی کارکرد رهیافت انسان‌شناسی در فهم اندیشه‌ی سیاسی متفکران مسلمان؛ مورد مطالعاتی: شیخ شهاب‌الدین سهروردی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 119-142]

ف

 • فخلعی، محمدتقی آسیب‌شناسی عرصه‌های تزاحم در مسائل فقه سیاسی [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 61-82]
 • فیرحی، داوود علل شکست اخوان ‌المسلمین مصر پس از سرنگونی مبارک [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 99-126]

ق

 • قبولی، محمدتقی آسیب‌شناسی عرصه‌های تزاحم در مسائل فقه سیاسی [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 61-82]

ک

 • کیانی، داود اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 143-168]
 • کوشکی، محمدصادق جهان‏بینی جغرافیایی سلفیت جهادی و آینده‌ی ژئوپولیتیک غرب آسیا؛ با تاکید بر تحولات عراق و سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 35-62]

ل

 • لکزایی، نجف نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 145-166]

م

 • محمدی، علیرضا سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع‏نگر [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 119-144]
 • محمدی کیا، طیبه رویکرد گروه‌های جهادی نسبت به نص: مراجعه مستقیم به نص به‌مثابه روشی جهت درهم آمیختگی متن و عمل [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 157-176]
 • مرادی رودپشتی، مجید مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 167-184]
 • معصومی زارع، هادی جهان‏بینی جغرافیایی سلفیت جهادی و آینده‌ی ژئوپولیتیک غرب آسیا؛ با تاکید بر تحولات عراق و سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 35-62]
 • مقدسی، محمدباقر همه‌پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه‌ی قانون‌گذاری [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 7-38]
 • مقیمی، غلام حسن ولایت فقیه به‌مثابه نظام سیاسی؛ طرحی برای مطالعه‌ی ولایت سیاسی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 93-118]
 • مقیمی زنجانی، شروین زایش ایده شهروندی در ایران معاصر از منظر فلسفه سیاسی [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 51-76]
 • ملک زاده، محمد تأثیر سقوط اخلاقی نظام سرمایه‌داری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 151-178]
 • منتظر القائم، اصغر سنخ‌شناسی خلافت‌اندیشی اسلام معاصر: بررسی تطبیقی آرای رشید رضا، حسن البنا و علی عبدالرازق [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 169-194]
 • مهاجرنیا، محسن تلاقی سه دانش سیاسی اسلامی و تحول نظریه ولایت فقیه [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 31-50]
 • مهدیار، میثم از هنجار فرهنگی تا قانون (نزاع جریان‌های سیاسی بر سر مبانی هنجاری و جایگاه قانون در دوران مشروطه) [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 85-118]

ن

ی

 • یاسینی، سید مهدی اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 143-168]