کارویژه ‏هاى حکومت ‏دراندیشه سیاسى شیخ طوسى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

محقق طوسى با توجه به اهداف حکومت اسلامى وظایف اصلى حکومت را در سه عنوان ذیل مطرح
مى‏کند: 1 ـ تبیین احکام الهى(افتا)؛ 2 ـقضاوت و دادرسى؛ 3 ـ کارگزارى سیاست. عنصر مصالح عمومى
مسلمانان، نقش محورى در انجام این وظایف داشته که از سویى گستردگى و از سوى دیگر حدود و ثغور آنها
را موجب مى‏شود. کارویژه‏هایى که در ذیل وظایف مذکور مطرح مى‏شود عبارتند است از: نصب امرا و
حکام، تعیین قاضى، اجراى احکام الهى، جهاد، دفاع از حقوق شهروندان، ایجاد ساختار مالى، ولایت
برافراد بدون سرپرست، و مقابله با عوامل بحران اقتصادى. بحث پایانى اختیارات جانشینى امام
معصوم
علیه‏السلامدر عصر غیبت است که شیخ طوسى با استناد به روایات و استدلال‏هاى عقلى در صدد اثبات
تمامى اختیارات فوق براى فقیه جامع الشرایط است.

عنوان مقاله [English]

Functions of a State in Shaikh Tusi's Political Thought

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Moosaviyan
چکیده [English]

With respent to the objectives of an Islamic state,
Mohaghegh Tusi observes three major functions for a
state: the explanation of divine commands (iftah),
judgment and adjudication, and policy making. The
welfare of the Muslems, in his point of view, is an
element which has a central role in accomplishing these
functions and determines their limitations. The specific
functions of a state, resulting from the above-mentioned
major functions, include appointing governors, emirs,
and judges, executing the divine commands, defending
the rights of citizens, building the financial infrastructure,
and confronting the causes of economic crises. The last
issue concerns the amount of authority a successor of the
Twelfth Imam may have during the Absence Era.
Resorting to traditions and reasoning, Tusi is to transfer
all the authority of the Imam to a faghih, a jurisprudent
who meets all the requirements.