انتخاب فصلنامه علوم سیاسی به عنوان

نشریه برتر چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی (تیرماه 1402)

 

عنوان نشریه: علوم سیاسی

صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

زبان نشریه: فارسی (عنوان، چکیده و کلیدواژه ها به انگلیسی)

شاپای چاپی: 1735-0557

شاپای الکترونیکی: 2645-5773

کشور-شهر محل انتشار: ایران - قم

سال آغاز انتشار: 1377

نظم انتشار: فصلنامه

رتبه علمی: براساس مصوبه جلسه شورای اعطای مجوّز­ها و امتیازدهی علمی شورای عالی حوزه ­های علمیه، مورخ 25/11/1390 رتبه علمی - پژوهشی به فصلنامه علوم سیاسی اعطا گردید.

دسترسی به متن کامل مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

هزینه داوری مقاله: براساس مصوبه شورای پژوهش دانشگاه باقرالعلوم، بعد از تائید اولیه مقاله، مبلغ دویست هزار تومان بابت هزینه ارزیابی و داوری مقاله دریافت می شود.

هزینه انتشار مقاله: براساس مصوبه شورای پژوهش دانشگاه باقرالعلوم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ پانصد هزار تومان بابت هزینه ویراستاری و انتشار مقاله دریافت می‌گردد

لطفا برای پرداخت هزینه از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

 

شماره جاری: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 106، دی 1402 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان