با توجه به مشکل پرداخت هزینه با مرورگر گوگل کروم ، لطفا  از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

 براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله

مبلغ  یکصد هزارتومان (100/000 ) به نام دانشگاه باقرالعلوم (ع)واریز نموده

و پس از تأیید نهایی قبل از چاپ   مبلغ سیصد هزار تومان ( 300/000 ) دریافت می گردد

شماره جاری: دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 1-180 

7. ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

صفحه 150-175

10.22081/psq.2021.69814

زهره رامین؛ سید محمد مرندی؛ فضه خاتمی نیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-0557
شاپا الکترونیکی
2645-5773

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان