بررسی ساختار و تشکیلات جنبش اسلامی نیجریه و تأثیر آن بر گسترش تشیع در نیجریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران

10.22081/psq.2020.68626

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد جنبش اسلامی نیجریه مبتنی‌بر ساختار و تشکیلات آن و تاثیر آن بر گسترش تشیع در کشور نیجریه بود. نتایج پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان می‌دهد افزون‌بر مدیریت کارآمد شیخ زکزاکی، بخش بزرگی از موفقیت جنبش اسلامی مرهون ساختار و تشکیلات منظم و هدفمند آن است. تعبیه ‌نمودن نهادهایی مانند بنیاد شهداء، مدارس فودیه، حراس، مجمع خواهران، مجمع دانش‌پژوهان، انجمن پزشکان، انجمن شاغلان، واحد تولید فیلم و واحد انتشارات، در ساختار و تشکیلات جنبش اسلامی نیجریه سبب شده است این جنبش در همه‌ی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خدمات قابل توجهی به شیعیان نیجریه ارائه نماید. ارائه‌ی این خدمات در نشر و گسترش مذهب تشیع بسیار موثر واقع شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the structure and organization of the Islamic Movement of Nigeria and its impact on the spread of Shiism in Nigeria

نویسندگان [English]

 • Habib Zamani Mahjoub 1
 • reza Adabi Firoozjaei 2
1 Assistant Professor, Faculty of Islamic history and civilization, Imam Sadegh Islamic Sciences Research Institute (A. S), Qom, Iran
2 PhD Student, Department of Islamic history and civilization, Imam Sadegh Islamic Sciences Research Institute (A. S), Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the performance of the Nigerian Islamic Movement based on its structure and organization and its impact on the spread of Shiism in Nigeria. The results of the research, which were performed by descriptive-analytical method, show that in addition to the efficient management of Sheikh Zakzaki, a large part of the success of the Islamic movement is due to its regular and purposeful structure and organization. The establishment of institutions such as the Martyrs' Foundation, Fudiyeh Schools, Haras, the Sisters' Association, the Scientific-Researchers' Association, the Physicians' Association, the Employees' Association, the Film Production Unit and the Publishing Unit in the structure and organization of the Islamic Movement of Nigeria has caused this movement Provide significant cultural and economic services to Nigerian Shiites. The provision of these services has been very effective in disseminating and spreading the Shiite religion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • West Africa
 • Sheikh Ibrahim Zakzaki
 • Islamic Movement of Nigeria
 • Shiites
 • Nigeria

عنوان مقاله [العربیة]

استعراض بنیة وتنظیم الحرکة الإسلامیة فی نیجیریا وأثرها فی انتشار التشیّع فی نیجیریا

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى استعراض أداء الحرکة الإسلامیة النیجیریة بناءً على بنیتها وتنظیمها وأثرها فی انتشار التشیّع فی نیجیریا. أُنجز البحث وفقًا للمنهج الوصفی والتحلیلی وکشفت نتائجه عن أنّه مضافًا إلى إدارة الشیخ الزکزاکی الحاذقة فإنّ قسمًا کبیرًا من نجاح الحرکة الإسلامیة هو رهن البنیة والتنظیم المنضبط والهادف لها. وقد نجم عن ضمّ وإلحاق مؤسسة الشهداء ومدارس فودیه والحراس وجمعیة الأخوات وجمعیة الطلبة ونادی الأطباء ونادی الشاغلین وقسم إنتاج الأفلام وقسم النشر ببنیة وتنظیم الحرکة الإسلامیة النیجیریة، فی أن تتمکّن هذه الحرکة من تقدیم خدمات ملحوظة إلى شیعة نیجیریا فی کافّة المجالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة. وقد کانت هذه الخدمات ذات أثر کبیر فی نشر التشیّع فی ذلک البلد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • غرب أفریقیا
 • الشیخ إبراهیم الزکزاکی
 • الحرکة الإسلامیة النیجیریة
 • التشیّع