نویسنده = سیدرحیم موسوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکل‌گیری حرکت سلفیه علمیِ مصر در دهه هفتاد میلادی

دوره 18، شماره 69 - بهار94، زمستان 1394، صفحه 141-159

سیدرحیم موسوی؛ مصطفی پیرمرادیان