عنوان نشریه: علوم سیاسی

صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

زبان نشریه: فارسی (عنوان، چکیده و کلیدواژه ها به انگلیسی)

شاپای چاپی: 1735-0557

شاپای الکترونیکی: 2645-5773

کشور-شهر محل انتشار: ایران - قم

سال آغاز انتشار: 1377

نظم انتشار: فصلنامه

رتبه علمی: براساس مصوبه جلسه شورای اعطای مجوّز­ها و امتیازدهی علمی شورای عالی حوزه ­های علمیه، مورخ 25/11/1390 رتبه علمی - پژوهشی به فصلنامه علوم سیاسی اعطا گردید.

دسترسی به متن کامل مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

هزینه داوری مقاله: براساس مصوبه شورای پژوهش دانشگاه باقرالعلوم، بعد از تائید اولیه مقاله، مبلغ یکصد هزار تومان بابت هزینه ارزیابی و داوری مقاله دریافت می شود.

هزینه انتشار مقاله: براساس مصوبه شورای پژوهش دانشگاه باقرالعلوم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ سیصد هزار تومان بابت هزینه ویراستاری و انتشار مقاله دریافت می‌گردد

لطفا برای پرداخت هزینه از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

 

شماره جاری: دوره 25، شماره 98 - تابستان 1401 - شماره پیاپی 98، شهریور 1401، صفحه 1-204 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان