تماس با ما

شماره تماس دبیر تحریریه: 1405-371160-025

شماره تماس های دفتر نشریه:  5-32136634-025

آدرس: قم - شهرک پردیسان - انتهای بلوار دانشگاه - دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم.

Email: psq@bou.ac.ir


CAPTCHA Image