نویسنده = حسن عبدی پور فرد
تعداد مقالات: 1
1. سنخ‌شناسی خلافت‌اندیشی اسلام معاصر: بررسی تطبیقی آرای رشید رضا، حسن البنا و علی عبدالرازق

دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، بهار 1398، صفحه 169-194

مصطفی پیرمرادیان؛ اصغر منتظر القائم؛ حسن عبدی پور فرد