نویسنده = سیدعلی اصغر سلطانی
تعداد مقالات: 3
1. مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟

دوره 19، شماره 73 - بهار 95، تابستان 1395، صفحه 55-82

سیدعلی اصغر سلطانی؛ مهدی مقدسی‌نیا


2. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، پاییز 1387، صفحه 259-266

سیدعلی اصغر سلطانی


3. تحلیل گفتمان سیاسی رسانه‌ها

دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، تابستان 1387، صفحه 65-93

سیدعلی اصغر سلطانی؛ بیژن تفضلی؛ رضا صدقی چوکانلو