کلیدواژه‌ها = وهابیت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نظام سیاسی و ساخت قدرت در عربستان سعودی بر فاجعه منا

دوره 19، شماره 73 - بهار 95، تابستان 1395، صفحه 33-54

سیدمهدی علیزاده موسوی