دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دیپلماسی عمومی و انگارة کنش انقلابی در سیاست خارجی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

هادی آخوندی نعمت آباد؛ ابراهیم متقی؛ رضا شیرزادی


رویارویی نهادهای راهبردی امریکا و ایران هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22081/psq.2023.65552.2734

علی ادیب‌نیا؛ اصغر پرتوی؛ ابوالفضل لطفی