تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ژوهشگر اندیشه اسلامى و سردبیر مجله الکلمة

2 دانش آموخته کارشناسى ارشد از دانشگاه شیراز(مترجم)

چکیده

با فروپاشى نظام کمونیستى، اسلام به عنوان یک گزینه فرهنگى و تمدنى، انتخاب تازه‌اى را فراروى انسان معاصر قرار داده است. به بن‌بست رسیدگان نظام فکرى شرق و سرخوردگان از لیبرالیسم غرب، راه نجات خویش را در اسلام مى‌بینند. گرایش روز افزون به اسلام زنگ خطر را براى غرب به صدا در آورده است. از سوى دیگر، در این میان برخى از غربى‌ها در صدند تا اسلام را به عنوان دشمن غرب جایگزین نظام کمونیسم سازند. این مسائل ایجاب مى‌کند که اسلام‌گرایان با اهتمام بسیار، به اسلام، اندیشه اسلامى و جنبش اسلامى بپردازند و با درک مشکلات، موانع و چالش‌هاى دنیاى معاصر، راه حل‌هاى مناسبى را به انسان‌هاى تشنه معارف اسلامى تقدیم کنند. زکى میلاد در فصل دوم کتاب تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر با دقت بسیار تحولات اندیشه اسلامى معاصر را پى گرفته و به ویژگى‌ها، ضرورت‌ها، چالش‌ها و موانع بر سر راه آن مى‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SURVEY OF THE CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT

نویسندگان [English]

  • Zakki Milad 1
  • Muhammad-Jom'eh Amini 2
چکیده [English]

After the collapse of the communist system, Islam is an alternative cultural and civilizational choice for modern man. Those who were disappointed by the Eastern system of thought and the Western liberalism, seek for happiness in Islam. Now, the increasing conversion to Islam is seen as a danger by the West. In addition, even some Western people are trying to replace Communism by Islam as the enemy of the West. All these make Islamists to pay serious attention to Islam, Islamic thought, and Islamic movements, and to provide the modern man who is thirsty for Islamic teachings with appropriate solutions.
In chapter two of his book, Zakki Milad studies the development of the comtemporary Islamic thought carefully, dealing with its charactristics, necessities, and chalanges.