انقلاب اسلامى، کشمکش‌هاى سیاسى وشکاف‌هاى اجتماعى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه علوم سیاسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد

چکیده

پژوهش حاضر شکاف‌هاى اجتماعى‌اى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلا تأثیر انقلاب بر وضعیت شکاف‌هاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکاف‌هاى مذهبى، قومى ـ مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مى‌دهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بى‌ثباتى‌هاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعال‌تر شدن برخى شکاف‌هاى اجتماعى گردید. شکاف‌هاى سیاسى ـ اجتماعى موجود و ویژگى‌هاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش‌هاى شدید، خشونت‌آمیز و بى‌ثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگى‌هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکش‌هایى از درون این شکاف‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ISLAMIC REVOLUTION, AND SOCIAL GAPS

نویسنده [English]

  • Ali-Asghar Davoodi
چکیده [English]

The present research is a study of the social gaps leading to the Islamic Revolution and the impact of the Islamic Revolution on the social gaps, specifically ethno-religious, class, value, gender, and generation gaps during the last two decades.
Here, it is claimed that the Revolution, on the one hand, strengthened the process of social and ideological integration and prevented critical political instabilities, and on the other hand, resulted in the emergence of some social gaps.
The existing socio-political gaps and their underlying charactristics are still likely to cause tense conflicts and instabilities. Therefore, if social, economic, political, and cultural solidarity is neglected, tense conflicts are probable to arise out of these gaps.