مفهوم وسازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسى

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم وسازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‌تر از عدالت حاصل آید وسپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‌هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept and mechanisms of the realization of social justice

نویسنده [English]

  • Najmeh Keikhah
Political Sciences Graduate
چکیده [English]

The present paper is to explain the concept and the mechanisms of the realization of social justice. Four aspects of the concept are introduced first to present a tangible picture of justice. Then, there is a discussion over the mechanisms of the realization of social justice to realize the mentioned aspects at the level of agents in the political, economic, and cultural arenas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • equality
  • harmony
  • legality
  • Political
  • Economic
  • and cultural justice