سکولاریسم و سکولاریزاسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حجة الاسلام یزدانى مقدم دانشجوى دکترى علوم سیاسى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم

چکیده

سکولاریسم و سکولاریزایسون دو واژه با بار معنایى خاص خود هستند که مى‌توان از موقعیت کنونى این دو با تعبیر «مبهم» یاد کرد. به کارگیرى این دو واژه در ایران معاصر بر ابهام ذاتى این دو افزوده است. نوشتار حاضر تلاشى در جهت ابهام‌زدایى از دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون و شفاف سازى معنایى این دو است.
نخست تاریخچه طرح ایده سکولاریزاسیون در ایران معاصر بررسى و پس از آن به برابر نهاد صحیح براى دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته مى‌شود. هم چنین پیشنهاداتى براى بررسى علمى این دو عرضه مى‌گردد.
سکولاریسم، علاوه بر مباحث معنایى، به مثابه یک نظریه سیاسى نیز در ایران معاصر مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین به سکولاریسم و سکولاریزاسیون به منزله مدل تحلیلى براى تحولات کشور اشاره مى‌شود.
در تلاش براى راه‌یابى به هسته اصلى معناى سکولاریسم و سکولاریزاسیون تحلیلى از دیدگاه ماکس وبر در این باره ارائه شده است. آن گاه به عنوان یک مورد مشخص و برجسته از موضوعاتى که ممکن است تحت شمول سکولاریسم و یا سکولاریزاسیون قرار گیرند به دین و سیاست و نسبت این دو با یک دیگر پرداخته مى‌شود. بنابراین نوشتار حاضر درآمدى بر مباحث ضرورى و گسترده در باب سکولاریسم و سکولاریزاسیون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Secularism and Secularization

نویسنده [English]

  • Ahmad-Reza Yazdani-Moghaddam
Ph.D. Student in Political Science Department Bagher-ol-Olum University
چکیده [English]

Secularism and secularization are two ambiguous concepts which have specific meaning loads. The use of these two concepts in contemporary Iran has added to their intrinsic ambiguity. To disambiguate and clarify their meanings, first, I will provide a short history of the emergence of the idea of secularization in contemporary Iran and, then, elaborate on the correct equivalent of secularism and secularization in Farsi. Finally, I will make suggestions for further scholarly study of this subject. In addition to discussions over the meanings of secularism, it has also been considered as a political theory in   contemporary Iran. There are also references to secularism and secularization as an analytical model for studying the developments in Iran. In an attempt to find the core meanings of secularism and secularization, I will refer to Max Weber’s ideas in this regard. Afterwards, I will consider religion and politics and the relationship between them as an obvious case of subjects discussed under secularism or secularization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • secularism
  • secularization
  • secularizationism
  • secularity
  • value-orientated rationality
  • purely rational
  • religion and politics