تقابل حکومت اسلامى و حکومت سکولار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حجة الاسلام سلیمانى عضو هیأت علمى گروه فلسفه و کلام موسسه آموزش عالى باقرالعلوم

چکیده

ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتناب‌ناپذیر مى‌داند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مى‌توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت على‌الاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت على‌الاطلاق وى ناسازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic government versus secular government

نویسنده [English]

  • Askari Soleymani Amiri
Philosophy and Theology Department Bagher-ol-Olum University
چکیده [English]

The incompatibility of Islamic government with secular government is explicit with respect to the meanings of these two types of government. And in deciding between the two, reason considers Islamic and religious government inevitable because the existence of God is justifiable according to reason. If there are doubts, again theocracy is preferable over secular government because God’s existence is probable and, as a result, secular government is improbable. One can consider secular government probable only in case it can be proved that people have an intrinsic right to sovereignty against God. However, this is incompatible with God’s absolute ownership and even with the probability of his absolute ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic government
  • secular government
  • God’s ownership
  • People
  • people’s right to sovereignty
  • the legitimacy of government