پیشقراولان سکولاریسم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

چکیده

اگر چه ایده سکولاریسم، پدیده‌اى غربى و خاستگاه معرفت‌شناختى آن مغرب زمین است، اما پس از پیدایى و نضج گرفتن در سایر ممالک نیز سر بر آورد.
بدیهى است که این تفکر براى ورود به جوامع اسلامى به ویژه ایران که از مکتب غنى تشیّع بهره‌مند است و جدایى دنیا و آخرت در آن مطرود بوده و در بر دارنده آموزه‌هایى چون «من لامعاش له لامعاد له» است، نیاز به حاملانى داشته و دارد تا بار این کالاى وارداتى را بر دوش گرفته و به تبلیغ آن در جامعه بپردازند. روشن فکران وابسته از جمله حاملانى هستند که مقاله حاضر سعى دارد تا به نحو اختصار به فعالیت‌هاى آنها در ایران اشاره کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The forerunners of secularism in Iran

نویسنده [English]

  • Shamsollah Mariji
Islamic Propagation Office
چکیده [English]

Although the idea of secularism is a Western phenomenon and its epistemological origin is in the West, it has spread into other areas too. It is obvious that to enter into the Islamic societies, especially Iran that enjoys Shiism and teachings such as “one who does not have means of livelihood does not have the afterlife” and where the separation of this world and the hereafter is discarded, secularism needed and still needs some carriers to carry the burden of this imported product and disseminate it in the society. Intellectuals dependent on the West are among the carriers that this paper tries to study their activities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • secularism
  • intellectualism
  • Malkom-Khan
  • Akhondzadeh
  • Mirza Aghakhan Kermani