نظریه سیاست خارجى در دولت نبوى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى

چکیده

گرچه درباره تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالحرب مستند قرآنى وجود ندارد، با این همه به نظر مى‌رسد که پذیرش این تقسیم بندى، جهت دستیابى به الگویى براى تحلیل نظریه سیاست خارجى پیامبر 9 بلامانع باشد. از مجموع نصوصى که از پیامبر اسلام در باب روابط دولت اسلامى با مجموعه افراد، گروه‌ها و واحدهاى سیاسى در دارالحرب به ما رسیده است، چنین برمى‌آید که پیامبر اسلام 9 نگاهى بدبینانه به دارالحرب ندارد، فلسفه وجودى آن را بردگى و خدمت رسانى به مسلمانان نمى‌داند، خون و مال و آبروى آنها را مباح نمى‌انگارد و با دغدغه‌اى که براى نجات بشردارد، مى‌کوشد با ملاطفت، آنان را از دارالحرب خارج و با قراردادهاى هدنه و امان به دوستى و همزیستى با مسلمانان فراخواند. بنابراین، مى‌توان گفته‌ها و سیره مبارک آن حضرت را به دو بخش کلى دارالاسلام یا دولت اسلامى و دارالحرب یا دولت کفر و شرک سامان داد سپس به ترسیم روابط دولت اسلامى پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foreign policy of the Prophet’s state

نویسنده [English]

  • Abdolvahhab Forati
Academy of Islamic Sciences and Culture Center for Political Sciences and Thought
چکیده [English]

There are no narrations or Qur’anic evidence for the division of the world into the World of Islam (Dar al-Islam) and the World of Enemies (Dar al-Harb) and it seems that jurisprudents did so under the influence of Roman law which divided the people into Roman citizens and enemies. However, there is no reason why one should not accept this division as a basis for analyzing the Prophet’s foreign policy. The available collection of evidence, from the Prophet, about the relationships of the Islamic state with the individuals, groups, and political units of the World of Enemies show that the Prophet did not have a pessimistic view towards the World of Enemies, did not consider them as being obliged to serve the Muslims, did not regard the aggression against their blood, properties, and honor as legitimate. On the other hand, due to his concern for the salvation of man, he tried to tenderly send them out of Dar al-Harb, to give refuge to them under mutual agreements, and to invite them to friendship and peaceful coexistence with the Muslims. Thus, his sayings and behaviors may be organized in relation with Dar al-Islam or Islamic state and Dar al-Harb or the state of the pagans. After that the foreign policy of the Islamic state can be depicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign policy theory
  • Dar al-Islam
  • Dar Al-Harb
  • the Prophet’s state