حقوق اقلیت‌ها در حکومت نبوى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى

چکیده

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام 9 احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‌کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبر 9 به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‌کردند و تاریخ نشان مى‌دهد که گروه‌هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‌شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبر 9 با ایشان احتجاج مى‌کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‌ها در عرصه‌هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‌ها در آن عرصه‌ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‌ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‌تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rights of minorities in religious government

نویسنده [English]

  • Rouhollah Shariati
Center for Political Science and Thought Academy of Islamic Sciences and Culture
چکیده [English]

One of the goals of the divine prophets, specifically the Prophet of Islam, was the realization of people’s rights and justice. Due to man’s natural virtues and social justice, Islam considers some rights for all individuals, Muslims and non-Muslims. These rights are related to relationships among individuals and government. The establishment of a government by the Prophet in Medina shows that even if he defeated the enemy and the majority obeyed him, he recognized the rights of non-Muslim minority and asked his followers to observe their rights, as well. History shows that minorities lived freely in the Islamic society and were not obliged to accept the new religion. Even, sometimes, they performed doctrinal discussions with the Muslims at the presence of the Prophet. In brief, I will outline minority rights in the light of the Prophet’s conducts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Prophet’s government
  • minority rights
  • social justice