کار ویژه‌هاى دولت نبوى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى

چکیده

بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظام‌هاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مى‌دانند. از آن‌جا که دولت مهم‌ترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزش‌هاى مادى و معنوى به شمار مى‌آید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظام‌هاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزش‌هایى امکان تحقق چنین کارویژه‌هایى را مى‌یابند، طیف گسترده‌اى از نظریه‌هاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعه‌اى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى ـ قرآن ـ از طرف خداوند به پیامبر 9 نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مى‌دهد. پیامبر 9 سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مى‌کند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آن‌که در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مى‌آید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبر 9 اجراى کارویژه‌هاى خاصى را بر عهده مى‌گیرد؛ این کارویژه‌ها موارد زیر را شامل مى‌شود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The functions of the political system in the Prophet’s society

نویسنده [English]

  • Ali-Reza Zahiri
Center for Political Science and Thought Academy of Islamic Sciences and Culture
چکیده [English]

Many political thinkers believe that the basic function of political systems is the establishment of social order and satisfaction of the demands of the members of political societies to reach the ideal situation and the happiness of the members. Since the state is most important source of the codification of rules, enforcement of decisions, and allocation of spiritual and material needs, it searches for mechanisms which provide the ground for the establishment of the ideal order. That in what kind of structure and on the basis of what values political systems can realize such functions has resulted in a vast range of theories. Islam is a collection of divine teachings revealed to the Prophet in the form of the Qur’an and the Prophetic traditions forms its foundation. Thus, the Prophet was in search of moral goals for politics. As a result, morality was with the Prophet before the establishment of a state because Allah is the origin of all laws. But in non-religious approaches the morality of the state comes after the establishment and after the need for rules of social order. On the basis of such epistemological foundations, the Prophet’s state assumes functions such defense of Shari'a, promulgation of Shari'a, establishment of social order, commanding the good and prohibiting the evil, social integrity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political System
  • society of the Prophet
  • Shari'a
  • social justice
  • commanding the good and prohibiting the evil
  • social integrity