دولت بزرگ اسلامی؛ امکان یا امتناع؟ با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

چکیده

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه­ای که به روش توصیفی تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده­ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Great Islamic Government: possibility or impossibility

نویسنده [English]

  • Reza Eesania
Center for Political Thought and Sciences Academy of Islamic Culture and Sciences
چکیده [English]

The main question of the present paper is whether the Islamic countries can form a great Islamic government as a single Islamic entity. The hypothesis, based on a descriptive-analytic method, is that to establish a great Islamic government, the Islamic countries need a huge and absolute transformation in their semantic and cognitive system while maintaining their independence and recognizing the nation-state units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • great Islamic government
  • Islamic World
  • Islamic countries’ problems
  • Islamic world convergence
  • Islamic world divergence