اندیشه سیاسی ابن رشد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

این مقاله به بررسی اندیشه سیاسی ابن رشد  می­پردازد. متفکری که او را پل انتقال علوم اسلامی به اروپا و جهان مسیحیت برشمرده­اند. وی در قرطبۀ اندلس (595 520) در خاندان با سابقه بنورشد دیده به جهان گشود. پدر و پدر بزرگش، جملگی از امامان جمعه و جماعت، قاضی و مدرس بودند؛ همین زمینه سبب شد که او به فراگیری علوم دینی روی آورد. ابن رشد، در موقعیت­های گوناگون علمی فرهنگی قرار گرفت. از جمله حضور در شورای آموزشی مراکش که باعث آشنایی و ارتباط وی با ابن طفیل گشت. وی با جدّ و جهد فراوان، کمر همت به تصحیح و پیرایش آثار، از جمله آثار ارسطو، بست. در عین حال فرصتی نیکو حاصل گردید که تاملات و آراءِ سیاسی­اش را ذیل آن آثار ساماندهی نماید. در مجموع ابن رشد را متفکری نقاد، احیاء­گر مکتب مشاء، شارح کبیر آثار ارسطو، فیلسوف، متکلم و فقیه که آثار بسیاری به یادگار گذاشته    گفته­اند. این مقاله با بحث از مفاهیم، بنیادهای معرفتی، هستی شناسی و انسان شناسی آغاز می­گردد. سپس نیم نگاهی به منابع اندیشه و نسبت دین و سیاست دارد و در ادامه به بحث جایگاه فرد و اجتماع، حکومت و انواع آن و در خاتمه حقوق و وظایف متقابل حاکم و اتباع  می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The political thought of Averroes

نویسنده [English]

  • Mohammad Salman
M.A. in Political Sciences
چکیده [English]

The paper is an overview of the political thought of Averroes, a thinker who is considered as a bridge transferring Islamic sciences to the Christian world. Averroes, whose father and grandfather were mass-prayer Imam, judge, and teacher, was born in the family of Banu Rushd. This scientific and cultural family background encouraged him to study religious sciences. He also attended the educational council at Morocco, where he met Ibn-i Tofeyl. In addition, he worked hard to edit and annotate different works, including those of Aristotle’s. This gave him a good opportunity to organize his own political ideas. In sum, he is considered as a critical thinker, reviver of the PeripateticSchool, the great exponent of Aristotle’s works, philosopher, theologian, and jurisprudent who left us numerous works. Elaborating on the epistemological, ontological, and anthropological foundations of his thought, the paper also studies the roots of his thought and the relationship between religion and politics. It also deals with his view of the status of individual and society, different types of government, and the rights and mutual duties of the ruler and the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Averroes
  • Islamic political philosophy
  • Islamic political thought
  • Andalusia
  • Methodology