سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل در دانشگاه باقرالعلوم

2 استادیار روابط بین الملل در دانشگاه تهران

چکیده

مباحث حاضر چکیده نشست علمی نقد کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه­ای (2001 – 1991) تألیف دکتر امیر محمد حاجی یوسفی (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، بهار 1384) است که با حضور ناقدان محترم دکتر ابراهیم متقی و دکتر محمد ستوده در تاریخ 10/9/84 در گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار گردید. 

عنوان مقاله [English]

Foreign policies of Islam Republic of Iran in the light of regional developments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sotoodeh 1
  • Ebrahim Mottaghi 2