نقد پذیری حکومت و انتقاد ورزی جامعه در نگرش دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد حقوق عمومی

چکیده

با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی­های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می­رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه­پذیر است.
نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می­گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه­های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می­بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست­های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A religious approach to the critisizablity of government and criticality of the society

نویسنده [English]

  • Abd-ol-Ali Mohammadi
M.A. in Public Law
چکیده [English]

Since from a religious perspective government is
critisizable, criticism and protest are among the political
rights and freedom of the people. In addition, from a
religious viewpoint, it is the believers’ duty to try to
improve the condition of the government. The right of the
people to criticize and protest is based on reason and logic
and is religiously justifiable, too. The important point here is
that criticism as a kind of political protest should protect the
legitimacy of the political system, take place inside the
government, and want to reform the system in order to
create unity and harmony; it should not fight against the
government. Thus, to propose criticisms, one should think
of the various forms and manners of criticizing which
should be done through gradual steps. In addition,
criticizing government’s policies and actions has its own
conditions and limitations not observing which may lead to
the deviation of criticism from the right path. As a result, to
criticize one should follow its specific regularities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • protest
  • theocracy
  • State
  • Supervision
  • enforcing the good and prohibiting the evil
  • Violence
  • Right
  • and duty