نیاز جامعه مدرن به دین؛ با تأکید بر حقوق و اخلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نیاز جامعه مدرن به دین، اثبات و بطلان دیدگاه بی­نیازی بشر از دین، روشن گردد. این بحث از ابعاد وسیع و عمق فراوان برخوردار است و پرداختن به تمام آن در یک مقاله امکان­پذیر نیست. درنتیجه، تنها به بررسی نیاز جامعه مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دین پرداخته شده است. همان­گونه که در جامعه سنتی، حقوق، مبتنی بر دین بوده، در جامعه مدرن نیز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شدیداً نیازمند به دین است و علی­رغم ادعا، عقلانیت، کافی نیست. اخلاق نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهان معاصر به دین نیازمند است. دین در عقلانیت و معنا بخشی به اصول اخلاقی، شناسایی برخی اصول اخلاقی و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش مهمی را ایفا می­نماید. تأثیرپذیری عقل عملی از امیال و خواست­های انسان، روشن شدن پی­آمدهای مخرب سلطه عقلانیت ابزاری، مجهول بودن انسان و حیات اجتماعی او، نادیده انگاشتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین در شکل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و نادیده انگاشتن حیات واقعی انسان و تقلیل زندگی به حیات مادی، برخی از دلایل است که ضعف عقلانیت مدرن را در سامان دادن زندگی انسان در عرصه­های مختلف از جمله حقوق و اخلاق، احراز می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need for religion in modern society: With an emphasis on law and morality

نویسنده [English]

  • Amanollah Fasihi
M.A. in Sociology
چکیده [English]

The present paper tries to prove the need of modern
society to religion and reject the view that man does not
need to religion. The subject has various dimensions which
cannot be dealt with here. Thus, the paper is limited to need
of modern society to religion in the realm of law and
morality. As in traditional societies law was based on
religion, in modern societies, too, making and maintaining
law are in need of religion and despite the claims made
rationality is not sufficient. Morality, too, as a necessary
need of the modern world, is dependant on religion.
Religion has a significant role in giving meaning to moral
principles, identifying, and supporting them. Modern
rationality is incapable of organizing man’s life in different
realms such as law and morality because of the practical
reason’s being under the influence of human desires, the
destructive aftermaths of instrumental reason, man and his
social life being still unknown, ignoring the direct and
indirect influences of religion on forming the positive
dimensions of modern civilization, ignoring the real life of
man, and reducing life to a mere material life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morality
  • Law
  • Religion
  • Rationality
  • society
  • Modern
  • traditional. 7