پیشگامان حوزه علمیه شیعه در مواجهه با فلسفه غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی

چکیده

این نوشتار در پی نشان دادن نحوه مواجهه عالمان شیعی معاصر با فلسفه غرب است. منظور از عالمان شیعی، عالمانی هستند که از حوزه‌های علمیه شیعه برخاسته‌اند. غرض، نشان دادن نقش حوزه‌های علمیه در برخورد با فلسفه غرب است. بنابراین از دانشمندان و نویسندگان دانشگاهی و به طور کلی غیر حوزوی در این مقاله جز به طور گذرا بحثی نخواهد شد. عالمان دینی مورد بحث در این مقاله نیز عالمانی هستند که پیش از انقلاب اسلامی نشو و نما کردند و در این بحث، پیشگام شمرده می‌شوند. بنابراین، درباره نسل پس از انقلاب اسلامی حوزه علمیه فقط به اشاراتی بسنده خواهد شد.
بنابراین غرض از این نوشتار، طرح کلی بحث، نشان دادن توجه عالمانی دینی به فلسفه غرب، ترسیم جغرافیای مسئله و ذکر برخی از نمونه مباحثی است که آنان طرح کرده‌اند تا از این طریق بتوان به نوع مباحث طرح شده، ادبیات مورد استفاده، و نحوه مواجهه و موضع‌گیری آنان در قبال فلسفه غرب راه یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The forerunners of Shiite seminary schools in confronting with Western philosophy

نویسنده [English]

  • Mohammad Fana’ee Eshkevari
چکیده [English]

The paper is to show how the contemporary Shiite ulamas, arising out of Shiite seminary schools, confront with the West. Thus, academicians and scholars out of seminary schools will only be slightly touched. The ulamas discussed here are those who appeared before the Islamic Revolution and are thus considered as forerunners. As a result, I will only briefly refer to the ulamas appearing after the Revolution. Thus, the purpose of this study is a general consideration of the topic, showing the attention of ulamas to Western philosophy, depicting the geographical dimension of issue, and mentioning some samples of the discussions they had. In this way, one can find out about the types of discussions and literature they used and the position they adopted in regard with Western philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western philosophy
  • Comparative Philosophy
  • Islamic philosophy
  • Marxism
  • critique
  • meta-discipline