ظرفیت‌های علمی و فرهنگی ایران برای تحقق سند چشم‌انداز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حجة الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در این مقاله، نخست، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و چالش‌های پیش روی آن و جایگاه جنبش نرم‌افزاری بررسی می­شود. از آن جا که متغیر ظرفیت‌های موجود، جایگاهی کلیدی در تحقق سند چشم‌انداز دارد، وضعیت موجود خود و برخی کشورهای منطقه را بررسی و نتیجه‌ این بحث، آشکار خواهد ساخت که تحقق اهداف چشم‌انداز از نظر احراز جایگاه اولِ اقتصادی و علمی در میان همسایگان و کشورهای آسیای جنوب‌غربی، به ‌علت مشکلات جمعیتی و بیکاری ناشی از آن و نیز مشکلات زیرساختی در زمینه‌های آموزشی و علمی و فن‌آوری، بسیار دشوار است؛ مگر آن که آهنگ رشد خود را نمائی و غیرخطی نموده تا بتوانیم با توجه به وضع موجودِ خود و کشورهای مورد نظر در سند چشم‌انداز، به اهداف مذکور در سند برسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Najaf Lakza¨ee 1
  • Mohsen Moradian 2