آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناسی ارشد تفسیر دا نشگاه علوم و معارف قرآن کریم - قم

چکیده

این نوشته در پی آن است که به آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم بپردازد. دین در نگاهی واقع‌بینانه قدرت را یکی از نعمت‌های الهی می‌داند، اما همانند دیگر نعمت‌ها همواره در معرض آسیب قرار دارد. شناسایی آسیب­ها از منظر قرآن کریم در آینۀ رفتارها و گفتارهای قدرتمندان صالح و ناصالح می­تواند برای همۀ آنان که دغدغۀ کاربری شایستۀ قدرت را دارند، مفید باشد؛ زیرا که این کتاب منبع بنیادین اندیشۀ سیاسی اسلام به شمار می­رود. قدرت مطلوب برای آنکه نامطلوب نگردد، به‌ناچار باید به آسیب­های قدرت ناشایست توجه کند تا گرفتار آنها و انحراف از مسیر الهی نگردد. فرضیۀ نوشته آن است که از منظر قرآن کریم امکان دارد قدرت در عرصۀ نفسانی به آسیب­هایی چون خودشیفتگی، نقدناپذیری و در عرصۀ عملی به آزار و شکنجه شهروندان، محدودسازی آزادی و نقض‌ حقوق‌ مخالفان و طغیان و سرکشی دچار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of political power in view of Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Seyed Baqeri 1
  • Hassan Namdar 2
  • Batool Molla Shafiee 3
1 Assistant professor of politics, research center of culture and Islamic thought
2 Graduated from Qom seminary school and Ph. D student of political thought, Islamic Azad University, central Tehran branch
3 M.A in interpretation University of quranic sciences and knowledge, qom.
چکیده [English]

This writing is to investigate the pathology of political power.  In a realistic view, religion considers authority as one of divine blessings, whereas like other blessings, it is constantly exposed to damage. The recognition of these damages in view of holy Quran and within the reflection of behaviors and words of good doer and wrongdoer authorities could be helpful for those who are concerned about the best application of authority, since this book is considered as the fundamental source of the political thought of Islam. The favorite power remains constant on condition that it considers the damages of undeserved power in order not to be deviated from the divine path. The hypothesis of the present writing states that, in view of holy Quran there is the possibility of authority being tangled with narcism and rigidity in the material grounds, as well as torturing of citizens, limitation of freedom, violation of con’s rights, uprising and disobedience in the pragmatic areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political authority
  • Holy Quran
  • pathology
  • Uprising
  • rigidity