نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

روابط بین‌الملل کلاسیک منافع ملی را هدایت‌کننده سیاست خارجی کشورها می‌داند. این ایده به علت ریشه‌داشتن در فلسفه‌ی سیاسی هابز و نظریه‌ی دولت- ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش خاصی در سیاست خارجی است. اصالت مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها موجب نهادینه‌شدن یک فردگرایی کلان در روابط واحدهای سیاسی و تشدید غیریت‌سازی و دشمن‌انگاری در تعاملات روزمره جهانی و هدایت حیات جمعی انسان به سمت تشکیل جزیره‌های جدای از هم و درنتیجه بی‌توجهی به سعادت یکدیگر می‌شود. این پژوهش در نظر دارد با نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلامی، اثبات نماید که مفهوم منافع ملی، چه به لحاظ ارکان و اجزای آن و چه از جهت غایت و کار ویژه‌اش، دارای تمایز بنیادین با اندیشه سیاسی اسلامی است و بر این اساس مبانی اندیشه دینی مبین رویکردی به مفهوم منافع در صورت‌بندی سیاست خارجی است که می‌توان آن را منافع انسانی نامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criticism and Study of National Benefit Thought in the Area of Political Thought of Islam

نویسنده [English]

  • Hadi Shojaee
Ph. D student of politics, Imam Khomeini educational and training institution
چکیده [English]

The classical international relationships consider national benefits as a guide for the foreign policy of countries. Having rooted in the political philosophy of Habz and the theory of government-nation, this theory guarantees the principles and requires particular action in foreign policy.
The Originality of the concept of national benefits in the foreign policy of countries leads to the institutionalization of macro individualism in the relationships of foreign units and intensification of foreignism and pessimism in the universal routine deals as well as the guidance of communal life of men towards the development of separated islands and consequently negligence of happiness.
Through thecriticism and study of national benefit thought in the area of Islamic political thought, this article is to prove that the concept of national benefits in terms of its principles along with its objective and particular task is of fundamental distinction from the Islamic political thought and in this regard, the principles of theological thought is the illustrator of an approach with the sense of benefits in the facade of foreign policy which can be called human benefits. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • national benefits
  • Political thought
  • Islam