نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش یار گروه حقوق دانشگاه تهران )پردیس فارابی(.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران )پردیس فارابی(.

چکیده

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی
بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در
اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از
اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در
قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه
اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Supervision on Power in Alawit Thought

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Arasta 1
  • Zahra Ameri 2
1 Associate professor of Tehran university-Farabi Pardis
2 Ph. D student of general law, Tehran university- Farabi Pardis
چکیده [English]

The necessity of raising the matter of political supervision on power being of fundamental function in the control of government’s power is the issue which can not be ignored. This matter particularly in Islam and political-social thoughts of Imam Ali PBUH has been profoundly focused and it is of high importance.
Relying on the instructions of Imam Ali PBUH in regard with the political thought, this writing claims that the clarification of strategies, the doctrine of government, the design of the information system as well as the evaluation of the agents’ act are deemed to be the obvious phases of political supervision in Alawit thought. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alawit thought
  • Supervision
  • Power
  • agents