نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت الله مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

از دغدغه‌های جدی اندیشمندان جهان اسلام در طول یکصد سال اخیر، برقراری نسبت سنت و تجدد بوده است که بی‌تردید اساس اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری نیز پاسخی به این نسبت است. تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه تجدد، سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تلاش شده است زوایای پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشان، بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز، در قالب مشکل‌شناسی، دلیل‌شناسی، آرمان‌شناسی و راه حل‌شناسی با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، تجزیه و تحلیل شود. مطالعات و بررسی مقاله نشان می‌دهد استاد مطهری یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فکری نوگرا در ایران معاصر است که تلاش ارزنده‌ای در بازسازی سنت اسلامی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است. به زعم نگارنده فهم تلاش نظری وی می‌تواند الگوی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسلامی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Tradition and Modernity in the Political Thought of Ayatollah Motahhari

نویسندگان [English]

  • Mansur Mir Ahmadi 1
  • Yazdan khaledipoor 2
1 Professor of Shahid Beheshti University
2 M.A in political science
چکیده [English]

One of the major concerns of the scholars of the world of Islam during the recent 100 years has been the establishment of a relationship between tradition and modernity and definitely, the foundation of the thought of Ayatollah Motahhari has been the respond to this relationship. The present research would be on the basis of this hypothesis that Motahhari has made an effort to renovate the tradition in regard with modernity. Consequently, in order to achieve the aforementioned goals, it has been endeavored to analyze the hidden aspects of his political-religious thought on the basis of Springens pattern within the frame of pathology, recognition of reason, ideology, and detection of the right path through the descriptive-analytical method. The studies of the article illustrate that Motahhari is considered as the most important modernist characters in the contemporary Iran thanks to making precious effort towards the renovation of Iranian Islamic tradition pertaining to modernity. The theoretical endeavor of him could present an appropriate pattern towards the persistence of modernity approach in the Islamic thought.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tradition
  • modernity
  • Political thought
  • modernism
  • renovation of tradition
  • Motahhari