تحلیلی بر اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه‌ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علمای این دوران، قبل از هر چیز، ریشه در اختلاف برداشت آنان از مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن دارد. بدون توجه به این اختلاف دیدگاه نمیتوان به تحلیل اختلاف موضعگیری آنان در ماجرای مشروطیت پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrepancy in Beliefs among the Scholars of Constitutionalism

نویسنده [English]

  • Mansooreh Mir Ahmadi
Professor of politics department, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The study of scholars’ view- pros and cons- concerning the constitutionalism and the concepts related to it would be considered the main issue of the present article. Taking advantage of the instruction of “Discrepancy in Beliefs”, the author has endeavored to clarify the quiddity of discrepancy among the scholars of constitutionalism period. In this writing, it has been considered the divergence among the scholars towards the concept of constitutionalism and the issues around it such as law, freedom, and justice.  According to the article, difference in taking position of the scholars in this period, before everything, refers to their different views towards constitutionalism and the concepts connected to that. Without regarding their incongruity in beliefs, it is not possible to analyze their different positions in regard with constitutionalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discrepancy in beliefs
  • constitutionalism
  • Law
  • Freedom
  • justice and equality