بررسی ظرفیت‏های حقوقی در واکنش به فاجعه منا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث‌های قابل توجه به شمار می‌آید. ازاین‌رو، در مقاله پیش‌رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش‌های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته‌ایم. در ارزیابی واقع‌بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت‌های حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. ازاین‌رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعۀ منا در چند عرصه قابل پی‌گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامۀ مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو دربارۀ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه‌جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Legal Capacities in Response to the Catastrophe of Mina

نویسنده [English]

  • Amir Saed Vakil
Assistant professor of international relationships, ministry of foreign affairs
چکیده [English]

Subsequent to Mina Catastrophe in 2015 and the death of about 500 Iranian hajjis, the observation of the survivors’ rights is regarded a significant issue.
In the present article, after a review on the nature of Mina Catastrophe in terms of rights, it has been investigated the ways of considering the rights of survivors regarding the capacities of international rights, the rights of Islamic Republic of Iran as well as Saudi Arabia’s.
On the basis of a realistic investigation, observing the rights of survivors and their families would be dependent on the capacities of internal and international rights. This issue will be pursued in fields such as relying on the capacity of friendship contract among Iran and Hejaz in 1929, 3003 Ionesco convention concerning preservation of universal abstract cultural inheritance and also referring to the pseudo crime law about the foreigners in America in which the violation of human rights in Mina catastrophe is considered the violation of common international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mina Catastrophe
  • International rights
  • Saudi Arabia government
  • Islamic Republic